Om brannen på Husbergøya i 1948 (Del 2)

Eksplosjonsartet brann i olje- og tranraffineri 

Fabrikken ødelagt – lagrene reddet

Traneksportfirmaet Hudtwalcker & Co’s olje- og tranraffineri på Husbergøya brant ned til grunnen i går ettermiddag. Husbergøya ligger omtrent midt i fjorden, mellom Nesodden og Malmøya, og det finnes en del boligbebyggelse og skog der ute. Brannen var varslet klokken 17.39, og umiddelbart etter dro Oslo Brannvesens «Sjøsprøyt I» utover.
Ved framkomsten var hele fabrikken omspent av veldige flammer som sto opp til 50 meter i luften, og brannen var i ferd med å bre seg oppover skogen til bebyggelsen, og videre til en del lagerbygninger som inneholdt bl.a. store mengder medisintran.
Sjøsprøyten satte inn 11 slanger, og med 22 mann med en rekke sivile som medhjelpere gikk løs på ildhavet. Bebyggelsen, som en tid var sterkt truet, ble reddet, og mannskapene konsentrerte seg videre om å redde lagerbygningene. Heten var voldsom, og brannvesenet måtte bruke meget stort trykk på slangene da de ikke kunne nå inn til brannområdet. Dessuten var det stadige eksplosjoner idet tranfatene sprang av heten, og glødende jernstykker ble slynget helt ut i sjøen. En sivilperson ble litt skadd ved en forbrenning i pannen, ellers skjedde ingen skade på personer.
Brannsjef Hagen, som Vårt Land snakket med i går kveld, kunne ikke si noe om skadens økonomiske omfang. Omtrent 2 mål er helt nedbrent, og fabrikken ligger innenfor dette område. En stor del av lagerbygningene ble reddet. Om brannens oppkomst kan brannsjefen godt tenke seg at den skyldes selvantennelse, da tran sammen med porøse stoffer som f.eks. pussefiller, er selvantennelig. Det foreligger for øvrig ikke noe sikkert om dette enda.
Brannen utviklet en imponerende røyksøyle som sto flere hundre meter til værs. Den kunne sees over store områder utenfor Oslo.

Vårt Land, 3 .juni 1948

Oljeraffineri-brannen i går

Skade for over 1.5 mill. Kr.

Svære røykmasser veltet i går ved 17.30-tiden opp fra Husbergøya i Bundefjorden. Det var aksjeselskapene Hudtwalcker & Co.s oljeraffineri som sto i lys lue. Takket være energisk innsats fra brannvesenets side – «Sjøsprøyt I» kom tilstede – og et hjelpemannskap lyktes det å redde et større tankkompleks, flere hundre fat med tran og stearinfett, en lagerbygning med 2000 fat eksportferdig medisintran og en vaktmannsbolig som hele tiden var sterkt truet av ilden.
Fabrikken som dekket ca. 2000 kvm og en mengde tran, strøk imidlertid med. Flammehavet var en tid så voldsomt at man ikke kunne komme nærmere enn 20 à 25 meter. Etterslokningen pågikk til ved 4 tiden i morges.
Den totale skade dreier seg om ca. 1.7 mill. kr., hvorav 1.3 mill. faller på varer. Fabrikkbygningen var assurert for ca. 370 000 kr., varer og emballasje for 1.3 mill. kr. Dertil kommer en del uassurerte lagre, som tomme var forsikret for ca. 64 000 kr. Privatboligen som imidlertid ble reddet, var assurert for 42 000 kr. Arbeidsstyrken utgjorde 16 mann. Ildens opphav er ukjent.

Norges Handels og Sjøfartstidende, 3 .juni 1948

Eksplosjonsartet brann i tranraffineri på Husbergøya

Stor farikkbygning og svære tranlager ble flammenes rov.

Ved 17.30-tiden i går begynte det å brenne i et tranraffineri på Husbergøya i Bundefjorden. Brannen utviklet store masser tung svart røyk og var synlig i vid omkrets. Brannvesenet foretok utrykning med «Sjøsprøyt I».
Da brannvesenet kom til stede hadde det tatt fyr i store mengder tran, og brannvesenet måtte derfor innskrenke seg til å søke skaden begrenset. Det ble lagt ut 8 slanger fra sjøsprøyten, som ble satt inn for å hindre at utvendige trantanker ble antent og for å få begrenset ilden til den brennende fabrikkbygningen.
Etter hvert fikk man i det vanskelige terrenget fram enda en motorsprøyte som ble satt inn med to stråler fra sørsiden. Den hindret ilden fra å angripe en sterkt truet vaktmesterbolig. Brannfolkene gjennomførte begrensningen og reddet et verdifullt lager med ferdig medisintran. Fabrikkbygningen, som dekker ca. 2000 kvadratmeter, ble totalt ødelagt. En del tran for industrien, som lå lagret i bygningen, strøk også med. Skogen ble antent og truet vaktmesterboligen, men ved 20-tiden var faren over også der. Etterslokkingen fortsatte utover natten.
Det har ikke lykkes å få rede på assuranseforholdene og hvor mye tran som er strøket med, men det dreier seg om betydelige verdier. Årsaken til brannen er heller ikke brakt på det rene. Brannen artet seg til tider som en ren eksplosjon med voldsomme stikkflammer og intens strålevarme. Tranraffineriet tilhørte Hudtwalcker & Co. AS.

Aftenposten, 3 .juni 1948

Farlig brann på øy i Oslofjorden

Kl. 17.39 i går fikk Oslo brannvesen melding om storbrann på Husbergøya i Oslofjorden. Det ble straks foretatt utrykking med «Sjøsprøyt I». Da brannvesenet kom til stede, viste det seg at et tranraffineri tilhørende Hudtwalcker & Co. AS sto i full brann. Det hadde tatt fyr i store mengder tran, og brannvesenet måtte derfor innskrenke seg til å søke skaden begrenset. Brannfolkene gjennomførte begrensningen og reddet et verdifullt lager med ferdig medisintran.
Fabrikkbygningen, som dekker om lag to tusen kvadratmeter, ble totalt ødelagt. En del tran for industrien, som lå lagret i bygningen, strøk også med. Skogen ble antent og truet lenge vaktmesterboligen. Etterslokningen fortsatte utover natten.
Årsaken til brannen er ikke brakt på det rene. Brannen artet seg til tider som ren eksplosjon og tran for betydelige verder strøk med.

Arbeiderbladet, 2 .juni 1948

www.hudtwalcker.no 2024