Fra tranolje til badeperle

Fabrikkrester, betongdekke, fiskefett og forurensing preger Husbergøya i dag. Om et år skal øya være et badeparadis for alle byens borgere.

– Det er ikke så mye synlig forurensning, men det ligger mye i vannkanten og rett under vann etter den gamle fabrikken, forteller Truls Korsæth, prosjektleder i Friluftsetaten.

Gammel tranfabrikk

Husbergøya ble tidlig på 1900-tallet kjøpt opp av Heinrich Carl Hudtwalcker, en tysk forretningsmann som bygde en stor sildolje- og tranfabrikk der.

På 1980-tallet var ikke fabrikken lønnsom lenger, og Hudtwalcker1 solgte i 1982 øya til Oslo kommune. Hudtwalckers sønn, John Michael Hudtwalcker har mange minner fra øya.

– Jeg tilbrakte store deler av barndommen min der, og har et nært og sentimentalt forhold til Husbergøya. Vi ville egentlig ikke selge øya da produksjonen der ble lagt ned, forteller Hudtwalcker. Han visste ikke om de nye planene for øya, men synes det er på tide.

– Da gjør kommunen det vi aldri fikk lov å gjøre, men hvis øya blir tatt i bruk nå, er det til det beste, konstaterer han.

Ferdig til neste år

– Vi regner med å være ferdig med oppryddingen i løpet av året, og så må det kanskje gjøres noen tilpasninger før stedet er klart for neste års badesesong. Vi vil uansett ikke bygge masse nytt på øya. Husbergøya skal være en naturøy, sier Truls Korsæth.

Finansieringen har holdt igjen oppussingsplaner i flere år, men nå har regjeringen kommet på banen.

– Staten betaler halvparten, med penger av salget av Bakke-villaen på Bygdøy, kommunen tar resten. Hele regninga blir opp mot ti millioner kroner, fordi det er mye forurensende materialer som skal deponeres på en forsvarlig måte, forklarer Korsæth.

Fabrikken brant opp

Noen år etter at Oslo kommune tok over øya fikk Forsvaret i oppdrag å sprenge vekk fabrikkpipa, da den ble vurdert til å være usikker.

– Da vardet noen som ikke hadde tenkt på at fiskeolje antennes ved høy temperatur. Hele greia gikk opp i røyk, erindrer Hudtwalcker.

Den gamle direktørboligen er blitt ombygd til hytte, og har blitt brukt i forskjellige bydelers ungdomstilbud. I tillegg leies den ut i sommermånedene.

Kronglete adkomst

Hvis du leier den gamle direktørboligen, og ikke har egen båt, må du ta kroppen i bruk for å komme deg ut til Husbergøya. Rutebåten går fra Vippetangen til Langøya, så må du krysse Langøya til fots. Der venter en 17 fot lang rosjekte som du må ro over til Husbergøya. Adkomsten blir lettere nå som øya pusses opp.

Blir Husbergøya etterspurt som badested, er det klart vi må legge til rette for ferjeforbindelse, uttalte Hans Andreas Fristad, kommunikasjonsrådgiver i Ruter, til Dagsavisen i fjor.

Balder Vestad

Dagsavisen 19.mai 2009

Noter

  1. Husbergøya ble overført til Hudtwalcker & Co. AS i 1922. Det var Hudtwalcker & Co. AS som i 1982 solgte Husbergøya til Oslo kommune.

www.hudtwalcker.no 2016