Husbergøya, en del av Nesodden

At Husbergøya hører til Nesodden, er det ikke alle som vet, ei heller at det her finnes tranfabrikk og fiskeoljeraffineri.

Fabrikken eies av firma Hudtwalcker & Co. AS som har holdt til her ute siden 1907-08.

Man har nå 10 – 20 ansatte, men ingen fra Nesodden. Fabrikken kan ta inn flere folk, så hvis noen fra Nesodden kunne tenke seg Husbergøya som arbeidsplass er de hjertelig velkomne. Bedriften vil i så fall hente på Oksval, slik de har gjort i alle år.

Før i tiden var det mange ansatte fra Nesodden. Siden 1969 da de nye skattebestemmelsene trådte i kraft, har bedriften skattet med 9/10 av de foredlede varer til Nesodden som er fabrikkommunen, mens 1/10 går til kontorkommunen Oslo.

ALU

Akershus Amtstidende, onsdag 8.september 1971

www.hudtwalcker.no 2016