Når bil må erstatte båt

Livet må gå sin gang, selv om isvanskelighetene tårner seg opp. 20 cm tykk is ble for meget for små båter, og en sildoljefabrikk på Husbergøya har måttet erstatte båt med bil for å få bragt sine oljefat inn til Malmøya.

Jeep trekker fat
Jeep trekker fat

3,5 km lang er isveien. Turen tar ikke stort mer enn 5 minutter, men det blir en heller kjølig fornøyelse. Sjåførene finner det tryggest å kjøre med dørene åpne – is er nå engang is. Slepet bak jeepen er god gammeldags skogsredskap, utlånt fra en gård i nærheten. Kjøredoningen håndteres av Darre Brekke og Gunnar Mathiesen.

Bil med reg nr 34-17-22 foran Husbergøya
Bil med reg nr 34-17-22 foran Husbergøya

Kilde

Aftenposten, fredag 13.februar 1970

www.hudtwalcker.no 2016