Oslo kjøper Husbergøya

Oslo kommune skal kjøpe Husbergøya i Nesodden kommune fra Hudtwalcker & Co., har bystyret vedtatt. Vedtaket ble truffet mot syv stemmer (FrP og H). Under debatten ble forslaget om kjøp kritisert fordi kommunen ellers skal selge tomtegrunn.

Som argumenter for innkjøp av Husbergøya fremholdt ordfører Albert Nordengen (H) mulighetene for etablering av et ungdommens båtsenter og at kommunen arbeider for å sikre arealer for havnen.

Flere av Fremskrittpartiets representanter gikk sterkt imot forslaget om kjøp, blant dem var Pål Atle Skjervengen. Han la vekt på at kommunen heller burde satse på salg av eiendom, og at andre sektorer heller måtte prioriteres. Oslo er i ferd med å kjøpe tomtegrunn, men mangler penger til skoler i Skådalen og på Søndre Nordstrand.

Skjervengen ble for øvrig irettesatt av ordføreren for bruk av uttrykk som ”pøbelungdom” om den gruppe unge det kan være aktuelt å etablere tilbud for på Husbergøya.

Aftenposten, 18.mars 1982

www.hudtwalcker.no 2017