Trasé over isen fra Husbergøya redder eksportordre for tranbedrift

Nød lærer som kjent nøken kvinne å spinne, og nødsituasjoner ellers avføder idéene. Dagens bilde er fra isen utenfor Husbergøya i Bunnerfjorden der tranfabrikken til Hudtwalcker & Co. A/S har måttet ta isen fatt for å få sine varer frem for eksport til utlandet.

Jeep trekker fat
Jeep trekker fat

Det er transportfirmaet Darre Brekke A/S som blant annet disponerer lokalrutebåten ”Bygdin” på 100 ton brutto som har hånd om transporten av bedriftens tranproduksjon fra Husbergøya til skip i Oslo havn, og normalt er det ”Bygdin” som besørger oppgaven, ved avstikkere fra sin rutefart mellom Vestfold og Oslo.

Men nå er altså Husbergøya innefrosset, og det har ikke skjedd på mange år, og innefrosset ville også fabrikkens eksportordrer av tran være, om ikke kloke hoder hadde funnet en nødvei ut til å transportere tranfatene på.

Som bildet viser skjer transporten over isen, ved hjelp av en provisorisk slede som trekkes av en jeep med sneplog foran. Jeepen med sleden går nå i shuttleservice fra Husbergøya til Malmøysundet, med fulle fat den ene veien og tomfat den andre. Ved Malmøybroen overtar lastebilene som kjører fatene til transportselskapenes lager på Paulsen-kaien der de i dette tilfelle blir omlastet til trailere for videreforsendelse til Gøteborg.

"Bygdin" ankommer Husbergøya i september 1981. Foto: John Michael Hudtwalcker
«Bygdin» ankommer Husbergøya i september 1981. Foto: John Michael Hudtwalcker

Driftsbestyrer Thorleif Kleve i firma Hudtwalcker opplyser til ”N.H. og S.T.” at det denne gang dreier seg om eksport til Tampico i Mexico, og innlastingen skjer i Gøteborg om bord Wilh. Wilhelmsens m/s ”Tungsha”.

På Husbergøya får ellers ”N.H. og S.T.” opplyst at en lignende transport ble organisert isvinteren 1942, men den gang med det noe ulykksalige resultat at en lastebil gikk gjennom isen og forsvant. Denne gangen tar man ingen sjanser, og isen ansees som helt sikker for de 6 ton som sleden nå fører med seg av gangen. Ellers blir det opplyst at også fabrikkens arbeidere nå transporteres til og fra arbeidsstedet over isen av transportfirmaet.

Kilde

Norges Handels og Sjøfarts Tidende, torsdag 19.februar 1970

www.hudtwalcker.no 2016