Vaktmann i 40 år

Arne Pedersen har holdt til på Husbergøya i snart 40 år og beklager at virksomheten på sildeoljefabrikken er slutt.
Arne Pedersen har holdt til på Husbergøya i snart 40 år og beklager at virksomheten på sildeoljefabrikken er slutt.

– Sildeoljeproduksjonen på Husbergøya skriver seg helt tilbake til 1912. Fabrikken ble nybygget i 1950, og produksjonen sysselsatte inntil 15 ansatte hele året.

Om vinteren hendte det ofte at vi måtte slepe oljetønnene på isen fra Malmøya med jeep. Arbeiderne ble hentet med båt ved elvemunningen i Akerselven, forteller Arne Pedersen.

Han bor fremdeles på øya som vaktmann og har holdt til der i nærmere 40 år. Pedersen er født og oppvokst på Langøyene og begynte ved fabrikken på Husbergøya som 17-åring. Han synes det er vemodig at virksomheten opphørte i fjor høst.

Til å begynne med fikk vi inn sildolje som vi filtrerte og gjorde klar til bruk i industrien. Rundt 1970 gikk vi over til olje fra lodde og torsketran, forteller han.

Arbeiderne ble hentet ved munningen av Akerselven mellom halv syv og syv om morgenen og bragt tilbake ved halv-fire tiden om eftermiddagen. Pedersen kan godt huske vintre da fjorden var frosset helt til, og arbeiderne og sildetønnene måte fraktes over isen.

– Jeg kan godt huske vi måtte trille de tunge oljetønnene oppover kaien til fabrikken. Det var tungt arbeide. Nå håper jeg å få en mer regulert vaktordning gjennom kommunen, sier Pedersen.

Aftenposten, Onsdag 30.juni 1982

www.hudtwalcker.no 2017