Åpnet Langøyene for sommeren

Eivind Hoff-Elimari bidro under åpningen av Langøyene, som åpnet for publikum igjen 1. juli. Det var hans siste offisielle oppdrag som vikarierende ordfører før Truls Wickholm kom tilbake.

Langøyene har åpent for publikum fra 1. juli til 23. august og for telting fra 1. juli til 15. august.

Her er et utdrag fra talen Hoff-Elimari holdt under arrangementet 30. juni:

«Velkommen til Langøyene – Nesoddens «Spitsbergen».

Det handler ikke bare om at vi nå er på en øy som utgjør Nesoddens nordligste ytterpunkt. Det er også tynt befolket her. Vi tillater andre kommuner å holde på med sine egne ting i litt større grad enn på fastlands-Nesodden, og det er et sted der det tidligere har foregått mange skitne aktiviteter, som det nå ryddes opp i.

Det startet faktisk ikke med søppelfylling, men sementfabrikk fra 1839. Til tross for at sementen fikk rosende omtale på verdensutstillingen i Paris i 1855, ble den avviklet etter noen tiår.

Så kjøpte altså Kristiania øyene i 1902 for å bruke den som søppelfylling. Egentlig var det Nakholmen som var tiltenkt den rollen, men Aker kommune hadde vedtatt sunnhetsforskrifter, som gjorde det forbudt.

Nesodden hadde imidlertid ingen sunnhetsforskrift, og tross protester fra Nesodden ble det altså søppeldeponi her. Nesodden ble rett og slett offer for miljødumping, bokstavelig talt.

Det ga nytt liv til lokalsamfunnet, som levde mellom søppeldeponi her og tranfabrikk på Husbergøya rett over her. En kan trøste seg med at vår luktesans er tilpasningsdyktig.

Samfunnet, med egen skole, besto fram til deponiet ble avviklet og ryddet opp i på begynnelsen av 1950-tallet. Da deltok for øvrig russen i oppryddingen. Deponiet ble dekket til etter beste evne.

Så viste det seg altså at det ikke var nok for å stanse søppel fra å komme opp i dagen og tungmetaller fra å lekke ut. Derfor er vi på Nesodden glade for at Oslo kommune tar ansvar for gamle synder og gjennomfører denne store renovasjonen. Og gjør det på en skikkelig måte også når det viser seg at kostnadene øker.

Takk for det gode naboskapet vi har utviklet – med dette tenker jeg vi er vel forlikte mellom Nesodden og Oslo kommuner.»

Nesodden kommune (nesodden.kommune.no)

Publisert av: Torbjørn Andersen

Publisert: 02.07.2021.

www.hudtwalcker.no 2023