«Bunnefjorden Fra Malmøya» av Hans Gude

Hans Gude.

Hans Fredrik Gude hadde stor betydning som lærer og inspirator for en generasjon av malere. I 1884 malte han et dramatisk bilde fra sydvestsiden av Malmøya.

Fantastisk at området på Malmøya fremdeles er friområde. Foto: Gunnar Pedersen.
«Bunnefjorden Fra Malmøya» malt av Hans Gude i 1884.

Hans Fredrik Gude, som ble en av Norges viktigste nasjonalromantiske malere, var født i 1825 i Christiania og døde i Berlin i 1903. Han var et vidunderbarn og etter undervisning i Norge, kom han til kunstakademiet i Düsseldorf som 16-åring. Han ble lærer samme sted og deretter i Karlsruhe og de siste 20 årene i Berlin.

Gude mottok en rekke norske og utenlandske ordener og æresbevisninger og ble den første som ble gravlagt på Æreslunden på Vår Frelsers gravlund. Gudes betydning som lærer og inspirator for en generasjon av malere kan ikke overvurderes. Hans økonomiske støtte til mange kommende berømtheter var med på å legge grunnen for en gullalder i norsk malerkunst.

Hans kanskje mest kjente maleri er «Brudeferd i Hardanger», som han malte sammen med Adolph Tidemand. Gude malte landskapet og Tidemand personene.

Bunnefjorden fra Malmøya 1884

Bildet er en Gouache som henger i Nasjonalgalleriet og er 41X61 cm.

Sommerreisene til Norge spilte alltid en viktig rolle for Gudes motivrepertoar. I 1884, da han både hadde gjort studier i Farsund og i Stavern, kuret ved en badeanstalt i Sandefjord og besøkt generalinne Gram på Ask på Ringerike, er dette bildet blitt til, på sydvestsiden av Malmøya utenfor Christiania i juli.

Påskriften i nedre venstre hjørne kan tyde på at Gouachen er et spontant nedtegnet inntrykk en overskyet, kjølig sommerdag med laber bris, mens noen setter garn fra en robåt. Kanskje har kunstneren deretter ansett sine bilder med de geologiske observasjoner av Christianiafjordens sedimentære bergarter som et ferdig avsluttet kunstverk, og derfor forsynt det med en langt sirligere inskripsjon med signatur litt høyere opp på papiret, slik at det enten kunne beskjæres eller forsynes med en passepartout som skjulte den første påskriften.

Hva er gouache?

Det er en maleteknikk der en bruker dekkende vannfarger. Gouache er også betegnelsen på et bilde malt med denne teknikken.

Gouachemalingen inneholder hvitt fargestoff som gjør fargene matte og dekkende slik at papiret eller underlaget ikke skinner gjennom. Malingen inneholder ellers fargestoff løst i vann og gummi arabicum (lim) som andre vannfarger.

Slik mintes Mathilde Schjøtt fjordlandskapet på Malmøya:

«Kun paa østsiden mod Bækkelaget, var lidt Bebyggelse: Seidelins Hus med den Kalkovn han drev, paa en øde Strand nærved de halvnedblæste Rester af en Cementfabrik, der aldri havde lugtet Cement, og inde i Granskoven, paa samme Side af Øen, et lidet Hus som Ullmanns leiet, en ren Idyl af Skjønhed og Ynde. Malmøkavlen, Ormøen, ja endog Bækkelaget paa fastlandet, gav ikke Malmøen stort efter i Uberørthed og Ubeboethed. En enkel Fiskerhytte, en enkelt Byfamilie som Sommerleiere, det var det hele.»

Seidilins kalkovn

Dansken Jens Conrad Seidelin var en kort tid eier av Malmøya og drev «Malmøens kalkfabrik». Kalksteinen ble brutt ut av Hallingåsen og kalken produsert like ved Kalkbukta. Det kom aldri noe maskineri inn i sementfabrikken, så den ble stående som et tomt skall. En kjenner til at Seidelin fikk i 1845 kontrakt på å levere 8000 hektoliter kalk til bygging av Botsfengselet på Grønland.

Ullmann hus

Vilhelmine Ullmann var datter av den kjente Conradine Dunker. Vilhelmine var oldemor til skuespiller og regissør Liv Ullmann.

Mathilde Schjøtt (1844 – 1926)

Hun var en del av Dunkerfamilien (datter til Bernhard Dunker) som på 1800-tallet hadde meget stor betydning for norsk kulturliv. Dunker hadde bygget seg et praktlandsted ved Skinnerbukta på Malmøya.

Mathilde begynte tidlig å skrive, og utga etter hvert en rekke bøker som inngikk i tidens debatt. Hun hadde en modig penn og var med å stifte Norsk Kvinnesaksforening og hun var venn av Welhaven og Bjørnson. Hennes hjem ble et samlingssted for dem som ledet an i vitenskap og kunst. Hun ble Norges første kvinnelige embetsmann.

Kilder

«Hans Gude» av Frode Haverkamp. Aschehoug, 1992.
http://no.wikipedia.org/wiki/Hans Gude.
«Forstandens lys og hjertets varma» av Astrid Lorenz.
Store norske leksikon http://no.wikipedia.org/wiki/Gouache
http://www.almamatersdotre.no/Bla_i_samlingen/indexImages_html?arkiv=1652
Sør i Aker: «Malmøya» utgitt av Malmøya Vel og Søndre Aker Historielag.

Gunnar Pedersen

Nettavisen, 04.11.2009.

https://www.nettavisen.no/aktuell-historie/bunnefjorden-fra-malmoya-av-hans-gude/s/12-95-3423008240

www.hudtwalcker.no 2024