Fra «Turguide til øyene»

Sør for Langøyene ligger Husbergøya.
På begynnelsen av 1900-tallet kjøpte en ung tysker øya og anla en stor tran- og sildeoljefabrikk her. Fabrikken holdt koken helt til 1982, da Oslo kommune kjøpte øya. Forsvaret brukte deretter øya til øvelser, og under en øvelse i 1989 ble fabrikkpipa skadd. Forsvaret skulle få pipa til å falle, men i stedet tok hele fabrikken fyr på grunn av all den brennbare tran- oljen. Fabrikkbygningen eksploderte, og politi og brannvesen opplevde en telefon- storm etter at tykk røyk steg opp fra Husbergøya. 

Så senket stillheten seg over øya, og den lå forlatt og full av skrot og forurensning i mange år. I dag er kommunen i gang med å gjøre om Husbergøya til en friluftsperle. Den gamle direktørboligen på toppen av øya slapp unna eksplosjonen, sammen med to andre bygg som var arbeider- og funksjonærboliger. Disse byggene benyttes av bydeler fra indre øst, men direktør- boligen kan om sommeren leies som kystledhytte. Mesteparten av øya er naturreservat. 

Kystledhytta

Fra: Oslo Kommune, Bymiljøetaten: Turguide til øyene, 2.opplag 2012

www.hudtwalcker.no 2023