Kara fra Nesodden

…. I denne forbindelse må vi nevne firmaet Hudtwalcker & Co. A/S som siden århundreskiftet har drevet traneksport fra sin bedrift på Husbergøya. Efter en hvileperiode på 12 år startet firmaet igjen i 1923, og fra 1927 hentet det regelmessig en vesentlig del av sin arbeidshjelp fra Oksval og Nesodden. Skøyta «Brækne III» møtte hver morgen ved Oksval brygge, hvortil den også returnerte efter arbeidstidens slutt. Fra 1945 fikk man motorbåten «Trygg». Denne er fort­satt i drift med to daglige turer.

Harald Hermansen begynte på Husbergøya i 1927 og han skaffet også andre lokale folk når det var ledige plasser ved bedriften. Fra 1930 kom således Marius Hansen med og fra 1946 Erling Løvaas.

Marius Hansen kom fra Toten til Oksval i 1922 og bodde i mange år på eiendommen Kveldsro i Oksvalveien. I 1935 kjøpte han så tomt av O. B. Skoklefald og bygde sitt hus Solbakken til Tangenveien, straks ovenfor Oksvalkrysset. Da Hermansen sa fra seg tilsynet med Oksval Vannledning, ble det Marius Hansen som overtok. Dette verv skjøttet han med stor omhu like til 1962. Så langt tiden rakk, forsøkte Marius Hansen også å hjelpe til med andre oppgaver som rørlegger og snekker. I dag har han innskrenket virksomheten til å omfatte sin kjære Husbergøy.

Utgitt av Oksval Vel, Nesodden, 1964

Gjengitt med velvilligtillatelse.

www.hudtwalcker.no 2019