Notat om vekter og fat

Nedenfor er et eksempel på en Vektnota. Lengden på Vektnotaene var avhengig av størrelsen på bestillingen, og den påfølgende skipningen. I dette eksempelet er det snakk om et svært lite parti, kun 4 drums (fat). Datene var alltid nummerert fra 1 og opp. Alle vekter ble alltid angitt i kilo (pr. 1 kg). Tara er vekten av fatet før det blir fylt med tran eller fiskeolje, mens Brutto angir fatets samlede verdi. Nettovekten, dvs. innholdet av tran eller fiskeolje i hvert enkelt fat, er bruttovekt minus tara. Alle fatene ble veiet manuelt ved utgangen til fabrikken. Fordi arbeidet med å fylle fatene foregikk manuelt, var nettovekten alltid forskjellig fra fat til fat.

Fatene ble ett for ett rullet opp på vekten, nummer og tara ble ropt opp. Vedkommende som betjente vekten skrev dette ned i loggen før fatene ble veid, og når veiingen var ferdig, ble bruttovekten føyd til. Når et parti var ferdig veid ble notatene fra vektloggen renskrevet på en Vektnota, som vist i eksempelet. Etter at fatene var veid, ble de rullet ut på utsiden av fabrikken. Her lå de i kolonner på opp til 50 fat i hver kolonne. En levering, eller skipning, kunne i antall fat være alt fra 4, som i dette eksempelet, til 500 til 600 fat for store leveringer.

Etter at fabrikken fikk truck, ble de, når alle fatene var fylt og veid, fraktet med truck ned til dypvannskaia i påvente av å bli fraktet til Oslo havn med lastebåt. Før fabrikken fikk truck, ble fatene rullet manuelt ned til dypvannskaia og også stablet manuelt i opp til tre høyder.

www.hudtwalcker.no 2020